ترازوی آشپزخانه SF-400

با دقت 1 گرم

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

وضعیت: اتمام موجودی

سفارش پیامکی سفارش پیامکی: ارسال عدد 211 به 5000227183