سياست حفظ حريم شخصی کاربران:

پایگاه سپیکام به اطلاعات مخفى يا خصوصی اشخاصى كه از خدمات سايت استفاده مي كنند، احترام گذاشته و از آن محافظت مي كند.

سپیکام  متعهد می شود در حد توان از حريم شخصی شما دفاع کند و در اين راستا اقدام به توسعه تکنولوژی مورد نياز برای هرچه مطمئن تر و امن تر شدن استفاده شما از سايت نمايد.


جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران:

همچنين سايت سپیکام  مبادرت به جمع آوری اطلاعات آماری می نمايد که مربوط به سخت افزار و نرم افزار رايانه شما می باشد و به طور خودکار توسط سايت ثبت می شود. اين اطلاعات می تواند شامل آدرس IP، نوع مرورگر، نام حوزه اينترنتی و زمان دسترسی به سايت باشد. اين اطلاعات توسط وبسایت سپیکام  برای انجام عمليات بهتر، حفظ کيفيت سرويس ها و تامين اطلاعات آماری مورد استفاده قرار می گيرد.


ويرايش و تغيير اطلاعات شخصي:

شما مي توانيد کليه اطلاعات شخصي خود را در بخش ويرايش اطلاعات کاربري ويرايش کنيد. اين اطلاعات شامل کليه اطلاعاتي است که شما در وبسایت سپیکام  وارد کرده ايد.


 استفاده از اطلاعات شخصی کاربران:

وبسایت سپیکام  از اطلاعات شخصی شما برای عملکرد سايت و تامين سرويسهايی که شما درخواست کرده ايد استفاده می کند. سپیکام  فهرست مشتريان يا اعضای خود را به اشخاص ثالث نمی فروشد و ممکن است گاه به گاه، از طرف شرکای تجاری خود برای اطلاع رسانی در مورد پيشنهاداتی که ممکن است مورد علاقه شما باشد با شما ارتباط برقرارکند. در اين حالت، اطلاعات منحصر بفرد شما (ايميل، نام، آدرس، تلفن) به اشخاص و طرفين خارجی واگذار نمی شود.

سپیکام  دسترسي کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمنداني که ارتباط مستقيم با کاربران دارند  دسترسي به کليه اطلاعات خواهند داشت.

کليه اطلاعات مربوط به وبــسايت سپیکام  در زيرساخت هاي محافظت شده و در مکان هاي امن نگهداري مي شوند.