بدون شک آموزش کلمات جدید به کودکان تازه پا گرفته بسیار سرگرم کننده خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند از این کلمات در بسیاری از موارد استفاده کنند. راه های زیادی وجود دارد که شما می توانید برای آموزش و ترغیب کودکانتان به صحبت کردن بکار ببندید.

- می توانید به کودکتان نگاه کنید و با او حرف بزنید. احتمال بسیار زیاد کودک شما تلاش خواهد کرد تا به صحبت های شما جواب دهد.

 

- کاملا تمرکز کنید تا کلماتی را که کودک شما برای تلفظ آنها تلاش می کند را متوجه شوید. سعی کنید با نگاه کردن به چشمان او کمک کنید تا با اعتماد به نفس بیشتری کلمات را ادا کند.

 

- زمانیکه شما بدرستی با کودک ارتباط برقرار کنید، می توانید بازخوردهای بسیار روشنی از تلاش هایش بدست آورید. برای مثال؛ احتمالا شما بگویید "بله، درسته، این یک قاشق است"

 

- به کودک اجاره دهید تا چیزی که مدنظر داری را مشاهده کند. بطور مثال؛ شما می خواهید در مورد "درآوردن کفش" صحبت کنید، بهتر است که در جلوی چشمان او کفش هایتان را در بیاورید تا با مشاهده کردن عمل درآوردن کفش با مفهوم آن نیز آشنا شود.

 

زمانیکه شما به کودکتان غذا می دهید، بشقاب را روی میز قرار دهید و بگویید که "الان موقع ناهار است" کودک متوجه خواهد شد که غدایش آماده است و به سمت میز خواهد آمد. احتمال بسیار زیاد کودکتان بدون سرنخ هایی که شما به میدهید نمی تواند مفهوم جمله "الان موقع ناهار است" را متوجه شود.

 

- با صدا کردن اسم کوک توجهش را جلب کنید و با تماس چشمی خودتان با او صحبت کنید. این اقدام به او کمک خواهد کرد تا متوجه شود که شما قصد صحبت کردن دارید.

 

- بطور روزانه به او فرصت صحبت کردن بدهید. اگر می خواهید سوالی از او بپرسید، حتما یک وقفه 10 ثانیه برای جواب دادنش در نظر داشته باشید.

 

- کودکتان را در موقعیت های جدید قرار دهید تا با کلمات بیشتری آشنا شود. سوار اتوبوس کنید یا با هم پیاده روی کنید. چیزهایی را که بیرون از منزل می بیند اشاره کنید تا با تصاویر و مفاهیم جدید آشنا شود.

 

- چیزهایی که کودکتان در صدد تلفظ آن است را تکرار کنید. حتی اگر او به صورت کاملا واضح نتواند آن کلمات را تلفظ کند. سعی کنید با توجه به کلمات گفته شده توسط کودکتان، کلمات را کامل کنید. بطور مثال؛ اگر کودک زمان تلفظ کلمه "ناهار" بطور ناقص"هار" را بگوید، شما می توانید به او بگویید که بله  موقع "ناهار" است.

 

- ساده صحبت کنید. از جملات کوتاه استفاده کنید و بر کلمات کلیدی  تاکید کنید. این کار به شما کمک می کند تا روی اطلاعات مهم تمرکز داشته باشید.

 

- بهتر است در مواقع صحبت با کودک تلویزیون، رادیو  و هر صدای غیرضروری دیگر را خاموش کنید. با این کار کودک تمرکز بیشتری روی تلفظ کلمات خواهد کرد.

 

 


# خرید محصولات آموزشی ویژه سنین 1 تا 7 سال